F  Ü  L  E  K  Y

Advokátska Kancelária   /   Law Office   /   Rechtsanwaltskanzlei   /   Ügyvédi Iroda

VItajte      Kontakt      O Nás

 
 1. zakladanie obchodných spoločností a kompletná korporatívna agenda spoločností nadnárodných korporácií;

 2. príprava a dohľad nad realizáciou obchodnoprávnych zmlúv s hodnotou plnenia až do 40 mil. Euro, zastupovanie domácich a zahraničných klientov v rokovaniach a zastupovanie klientov v obchodnoprávnych sporoch;

 3. príprava a riadenie due diligence;

 4. právne poradenstvo v oblasti bankového práva;

 5. právne poradenstvo v oblasti privatizácie;

 6. poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochranných známok;

 7. zastupovanie klientov v občianskoprávnych záležitostiach, vrátane sporovej agendy;

 8. komplexné poradenstvo a zastupovanie klientov v oblasti pracovného práva;

 9. právne poradenstvo v oblasti trestného práva;

 10. zastupovanie klientov v správnych konaniach;

 11. úspešné zastupovanie klientov na Ústavnom súde;

 12. riadenie obchodnoprávnych projektov priamo u klientov s hodnotou majetku až do 40 mil. Euro;

 13. General Counsel spoločnosti SLOVNAFT, a.s.;

 14. pôsobenie v nemeckej advokátskej kancelárii v Berlíne;

 15. odborné prednášky v Holandsku, Nemecku, a Rakúsku;

 16. rokovanie a príprava právnych dokumentov v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.

Oblasti pôsobenia

Mikuláš Füleky

    PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika)

    Slovenská Advokátska Komora

    JUDr. (Univerzita Komenského, Slovenská republika)

    C. Polit. Econ. (Florida State University, USA)

    Mag. iur. (Universität Wien, Rakúsko)